ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Wręczyca Wielka, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Palenie śmieci w piecu to wykroczenie!

Do pieca nie wolno wrzucać m. in.: drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna; płyt paździerzowych, wiórowych, paneli podłogowych, desek parkietowych, dykt; papy i innych materiałów izolacyjnych; plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich; papieru z nadrukiem farb kolorowych, wielomateriałowych opakowań i środków higienicznych, zmieszanych odpadów komunalnych.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,(uchwałą antysmogową), od 1 września 2017 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Ponadto ww. uchwała nakazuje (w odpowiednim czasie) wymianę źródeł ciepła. Uchwała zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń/kotłów:
- powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku
- od 5-10 lat od daty produkcji powinni wymienić je na klasę 5 do końca 2023 roku,
- najmłodszych do 5 lat od daty produkcji mają czas wymienić je na klasę 5 do końca 2025 roku.

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4, i ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, datę graniczną ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027.

Uchwałą objęte są wszystkie kotły i piece na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia. Uchwala dotyczy całego sektora mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej, gdzie użytkowane są kotły typu „domowego” o mocy do 1 MW.

Należy również pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.