Placówki oświatowe z dofinansowaniem w...

Gmina Wręczyca Wielka pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Wsparcie finansowe otrzymają:

1) Zespół...

Informacja

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ARiMR: Modernizacja gospodarstw: pięć...

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski...

Raport o stanie gminy

Informacja Wójta Tomasza Osińskiego dotycząca raportu o stanie gminy za rok 2020