PIES I KOT SZUKAJĄ WŁAŚCICIELA

Każdego, kto zna właścicieli tych czworonogów lub chciałby je przygarnąć, gdyby właściciele się nie znaleźli, prosimy o niezwłoczny kontakt z...

Zawiadomienie o złożeniu oferty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z...

Obrazek - Pomoc bezdomnym

Pomoc bezdomnym

Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory -...