Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała

Projekt pn.”Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała” został zrealizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: udostępnienie mieszkańcom miejsca do spotkań w celu organizowania i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno rekreacyjnych wsi. Otrzymana kwota dofinansowania 92 840 zł.

Termin realizacji (złożenie wniosku o dofinansowanie – złożenie wniosku o płatność) sierpień  2014- czerwiec 2015

Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała
Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała
Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała
Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała
Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała