Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka- etap I

Obrazek - Logo

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Hutka poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Termin realizacji: listopad 2017- listopad 2019

Przyznane dofinansowanie 1 999 999 zł .

Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
Obrazek - Projket Hutka
 
Obrazek - Plakat Hutka