Obrazek - Baner

Kraina Malucha – przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu w Truskolasach z oddziałem w Pile Pierwszej oraz w Węglowicach na terenie Gminy Wręczyca Wielka poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 30 uczestników, wyrównanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami 78 uczestników oraz udoskonalenie procesu wychowania do dnia 31.08.2019r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3-6 lat.

Projekt jest komplementarny z następującymi projektami:
1. Rozbudowa przedszkola w Węglowicach;
2. Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na:
1. utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, łącznie dla 30 uczestników;
2. realizację zajęć z logopedii;
3. realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Okres realizacji projektu – 01.09.2018r. – 31.08.2019r.
Planowana całkowita wartość projektu – 388 247,05 zł.
Dofinansowanie projektu z UE – 330 009,99 zł.

 

 

Obrazek - Plakat