Obrazek - logo

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach Gmina Wręczyca Wielka - dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów i potrzeb

Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie Wręczyca Wielka poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zanieczyszczenia powietrza.

Zakres projektu obejmował roboty termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach w zakresie:

- ocieplenia przegród
- wymiany stolarki
- wymiany instalacji c.o.
- wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Jednocześnie w ramach wydatków niekwalifikowanych zostało wymienione źródło ciepła na piec węglowy na eko-groszek, jak również przeprowadzone roboty remontowe budowlano - instalacyjne placówki oświatowej.

Oddziaływanie projektu:

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia,
• zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
• zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynku użyteczności publicznej,
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10,
•znaczne polepszenie warunków użytkowników budynku,
•poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
•poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania.

Dofinansowanie projektu z UE: 444 603,53 PLN

 

 

Obrazek - Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o.