ARiMR: Modernizacja gospodarstw rolnych –...

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe....

Obwieszczenie Wojewody

Wojewoda Śląski podaję do publicznej informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (03-734 Warszawa, ul. Targowa 74)...

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Wręczyca Wielka w 2022 roku pozyskała i wykorzystała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Wsparcie finansowe wyniosło:

 

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława...

Komunikat KRUS

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA TOMASZ OSIŃSKI...

o możliwości skorzystania z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej działającego w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki –...

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Udział może wziąć każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022...