ŚZGiP: walka ze smogiem na nowych warunkach

Konieczne jest usprawnienie działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce – z takim apelem wystąpiło Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Rządu RP. W przyjętym w tej...

ARiMR płaci za chryzantemy

Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii koronawirusa i nakazu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. Agencja Restrukturyzacji i...

Krystyna Lewicka z honorową odznaką za...

W czwartek, 10 grudnia br. w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkanka naszej gminy Krystyna Lewicka została uhonorowana srebrną odznaką za zasługi dla...

Obrazek - Wójt Gminy Wręczyca Wielka przekazał odblaski Komendantowi Policji

Wójt Gminy Wręczyca Wielka przekazał...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński przekazał Komendantowi Powiatowej Policji w Kłobucku insp. Tomaszowi Górce zakupione przez gminę elementy odblaskowe. Opaski odblaskowe trafią do mieszkańców...

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Informacja o rozpoczęciu działalności Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach świadczącego nieodpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim

Oddział ZUS w Częstochowie - informacje o...

W grudniu Oddział ZUS w Częstochowie organizuje:

dyżur telefoniczny Przeliczenia emerytur dla osób urodzonych w 1953 roku - 16 grudnia 2020 r.;

szkolenie online Mały ZUS plus - 30 grudnia 2020 r.