INFORMACJA O MIEJSCU DO PROWADZENIA HANDLU

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje rolników i ich domowników o wyznaczeniu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty godzinach od 6.00 do 12.00. Wyznaczony plac znajduje się we Wręczycy...

PROMESY DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN...

W piątek, 28 października w Kłobucku zostały wręczone promesy dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Łącznie zostały...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 28.09.2022 roku na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki ...

REGIONALNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU...

Dziś w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie zostało otwarte Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Nowe skrzydło WORD-u, w którym pomieszczenia zaadaptowane zostały na...

ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW W SP WE WRĘCZYCY...

26 października w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej odbyła się uroczystość związana z zakończeniem kilku projektów:

- Zielonej Pracowni - nowej sali do zajęć przyrody,...

Zaproszenie do współpracy

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze posiadające skład opału.