Informacja o stypendiach Wójta Gminy

Wniosek o stypendium Wójta Gminy można składać w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka do 30 lipca bieżącego roku. Wnioski dostępne są na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Stypendium (zarówno indywidualne jak i zespołowe) można otrzymać za:

1) wybitne osiągnięcia naukowe – zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego (olimpiady) albo konkursu wiedzy lub kierunkowych umiejętności na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,

2) wybitne osiągnięcia sportowe – zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty w międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich zawodach sportowych, powołania do młodzieżowej kadry narodowej,

3) wybitne osiągnięcia artystyczne – otrzymanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego w konkursie artystycznym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, indywidualna lub zespołowa publikacja dorobku artystycznego w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym.

Osiągnięcia dotyczą roku szkolnego 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków (wystarczą kserokopie).

W razie pytań można kontaktować się z:

Inspektor ds. Oświaty i Wychowania

tel. 785 937 891

mateuszwasinski(at)wreczyca-wielka.pl