Stypendium Wójta

Stypendium Wójta Gminy za rok szkolny 2018/19

Stypendium Wójta Gminy jest formą wsparcia rozwoju uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka, którzy dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają znaczące sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub sportu, a także godnie ją reprezentują i promują.

Wnioski można składać do dnia 30 lipca bieżącego roku. Zasady składania wniosku oraz jego wzór zawarte są w załączonej Uchwale Rady Gminy Wręczyca Wielka, zawierającej „Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka”.