Szkolenie dla rolników

Zapraszamy Rolników, którzy mogli ponieść szkody w swoich gospodarstwach w związku z wystąpieniem ostatnich klęsk żywiołowych, np. podtopienia.