Wybory do walnego zgromadzenia

Śląska Izba Rolnicza
informuje, że
28 lipca 2019 r.
odbędą się wybory do walnego zgromadzenia
Śląskiej Izby Rolniczej

Informacja w załączeniu.