Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za Waszą ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

 

Składamy ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy.

 

Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński

Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka Marek Prubant