Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom serdeczne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również w Wasz wkład w zachowanie tradycji i rozwój lokalny.

Życzymy Wam bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a uznanie społeczne niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.