100 LECIE ISTNIENIA OSP DŁUGI KĄT

Ochotnicza Straż Pożarna w Długim Kącie powstała w 1922 roku. Uroczyste obchody 100 – lecia jej istnienia odbyły się 2 lipca br.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz oraz służb mundurowych m.in.: Wójt Gminy Tomasz Osiński, Zastępca Wójta Bogusław Głąb, Sekretarz Magdalena Kasprzak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Zastępca Starosty Zdzisława Kall, Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe oraz Druhowie z jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem na plac strażacki jednostek OSP oraz prezentacją wozów ratowniczo-gaśniczych. Pochód prowadziła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej pod batutą Bartłomieja Pięty. Po złożeniu meldunku rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie druhna Agnieszka Piętka odczytała kronikę podsumowującą 100 lat działalności OSP z Długiego Kąta.

Jubileusz był również wspaniałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Oficjalną uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości.

Po części oficjalnej rozpoczął się wspólny piknik zakończony zabawą taneczną.