AKTYWNA TABLICA W GMINIE WRĘCZYCA WIELKA

W lipcu br., Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński podpisał umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej – „Aktywna tablica” – edycja 2023.

Wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe w:

- Truskolasach

- Wręczycy Wielkiej

- Kulejach

- Kalei

 

Całkowity koszt dofinansowania wynosi 140 tys. zł, a wkład własny gminy to 35 000 zł. Za środki zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.