ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023

Baner

Gmina Wręczyca Wielka ogłasza dodatkowy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Zgłoszenia w ramach dodatkowego naboru wniosków do Programu będą przyjmowane do dnia 22 maja 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie dokumentów zamieszczonych poniżej i dostarczenie ich do siedziby GOPS.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 575 166 071 lub 34 319 24 66 w godz. pracy tut. OPS tj. poniedziałek, środa – piątek 7:15 – 15:15 ; wtorek 8:00 – 16:00

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu wynosi 189 800,58 zł.

Więcej informacji na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.gopswreczycawielka.pl/

Plakat