BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKA – ETAP II

W piątek, 4 czerwca br., Wójt Gminy Tomasz podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap II.

 

Przedmiotem umowy są prace polegające na budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym,

- przepompowni ścieków,

- przykanalików oraz sięgaczy,

- odtworzeniu nawierzchni na ul. Dolnej oraz części ul. Długiej do przepompowni w miejscowości Hutka.

 

- Systematyczne uzbrajanie obszarów zabudowy mieszkaniowej w nowoczesną infrastrukturę kanalizacyjną ma na celu nie tylko poprawę warunków życia mieszkańców gminy, ale również pozytywnie wpływa na stan jakości środowiska naturalnego – mówi Wójt Gminy Tomasz Osiński. Inwestycję zrealizuje firma Ekobud Glinica Spółka z o.o. Koszt zadania to 3 354 932,28 złotych – dodaje Wójt.