Dostęp do Interentu Wi-Fi

Dzięki usłudze Hot-Spot projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E –region częstochowski”możesz korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu na terenie 33 jednostek samorządowych.

Regulamin korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu na terenie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w załączeniu poniżej.