DZIAŁANIA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Gmina Wręczyca Wielka w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii współrealizuje programy profilaktyczne wraz z palcówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi w naszej gminie.

Działania podejmowane przez placówki oświatowe na naszym terenie to głownie zajęcia profilaktyczno- wychowawcze. Do tej pory zrealizowane zostały:

  • W Szkole w Truskolasach - zajęcia profilaktyczno – wspomagające „Być jak Ignacy”, dzięki którym uczniowie współpracowali w grupie oraz kształtowali właściwe relacje społeczne.
  • W Szkole w Kulejach - zajęcia pt. „ZUMBA KIDS”, które zapewniły dzieciom dobrą zabawę oraz aktywności fizyczne, Dzień z witaminami, celem, którego było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Bal karnawałowy uczy spędzania wolnego czasu, integracji, współpracy i zaufania, a także wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci, które czują się pewniej w swoim towarzystwie.
  • W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach pod patronatem honorowym Wójta Gminy Tomasza Osińskiego została przeprowadzona akcja profilaktyczno – wychowawcza pod hasłem „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” w ramach programu profilaktycznego „Chcemy żyć nałogom mówimy nie!”. Uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w tematycznej prelekcji, którą prowadzili zaproszeni specjaliści tj. funkcjonariusze Policji Powiatowej Komendy Policji z Kłobucka oraz Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej oraz przedstawiciel Sądu Rejonowego z Częstochowy.
  • W szkole w Borowem - konkurs profilaktyczny na plakat pt. "Dzień bezpiecznego Internetu 2023 działajmy razem".
  • W Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego ,,Bezpieczna przygoda z Internetem”. Uczniowie klas I – III wykonali bardzo pomysłowe i ciekawe prace. Konkurs odbył się w ramach projektu ,,Bezpieczny Internet- STOP CYBERPRZEMOCY".

Gmina Wręczyca Wielka podjęła również współpracę z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku w zakresie realizacji programu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą #włączmyślenie – bezpieczna sieć” ukierunkowanego na zapobieganie zagrożeniom w cyberprzestrzeni. W ramach zadania Komenda odpowiedzialna jest za realizację założeń programowych tj. spotkania z rodzicami i opiekunami, debaty z młodzieżą, spotkania informacyjnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy.

O wszelkich działaniach oraz realizowanych programach w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będziemy informować na bieżąco.