Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wręczyca Wielka

Wykaz działalności w załączeniu