Festiwal Nauki

15 marca 2023r w Szkole Podstawowej im. St. Ligonia w Truskolasach odbył się Festiwal Nauki będący podsumowaniem projektu "Być jak Ignacy", który był współfinansowany przez Gminę Wręczyca Wielka w Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację zadnia gmina przeznaczyła 5900,00 zł. Głównym celem projektu była popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań, kształtowanie postaw patriotycznych i przedsiębiorczych, zaspokojenie dziecięcej pasji wiedzy, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, ukazanie uczestnikom projektu wzorcowych przykładów zachowania asertywnego i empatycznego, popularyzacja życia bez nałogów oraz przekonanie, że przy odrobinie wysiłku wszystko jest możliwe, a marzenia mogą być drogowskazem na całe życie.

W ramach projektu od października 2022 roku co tydzień odbywały się zajęcia, podczas których uczniowie poznawali za pomocą pokazu, eksperymentów, gier dydaktycznych, gier ruchowo - słownych, filmów, komiksów oraz scenek darmowych postacie wybitnych polskich naukowców takich jak: Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska Curie, Stefan Drzewiecki czy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Zajęcia te pozwoliły uczestnikom aktywnie i twórczo spędzić czas wolny oraz wpłynęły na integrację środowiska szkolnego.

Podczas Festiwalu cała społeczność szkolna oraz władze lokalne zapoznali się za pomocą prezentacji multimedialnej z założeniami programu i dokonaniami Szkolnego Koła Naukowego. Ponadto wszyscy mieli okazję wysłuchać wykładu połączonego z eksperymentami prowadzonego przez pracowników Uniwersytetu Rozwoju z Częstochowy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ogłoszone zostały wyniki konkursów, a nagrody laureatom wręczył Wójt Gminy Tomasz Osiński, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mateusz Wąsiński oraz Dyrektor Szkoły Justyna Strzelczyk.

W konkursie na model Układu Słonecznego

I miejsce otrzymali: Julia Kałmuk, Aleksander Radka i Martyna Piśniak,

II miejsce: Krzysztof Pacuła, Kacper Orszulak i Antoni Pietrzak

III miejsce: Zofia Pradela i Szymon Pradela

Uczniowie wychodzący z Festiwalu rozemocjonowani i z wypiekami na twarzy opowiadali, w jak ciekawy sposób spędzili ten dzień w szkole.

Festiwal Nauki
Festiwal Nauki
Festiwal Nauki
Festiwal Nauki
Festiwal Nauki
Festiwal Nauki