Gmina Wręczyca Wielka pozyskała 200 000 zł

Wczoraj w urzędzie marszałkowskim województwa śląskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników marszałkowskiego programu poprawy jakości powietrza. gmina wręczyca wielka znalazła się tym w gronie.

 

Z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Urszuli Koszutskiej - wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego oraz radnych Sejmiku Śląskiego Aliny Nowak, Aliny Bednarz, Marii Materli, Grzegorza Wolnika, Rafała Kandziora Tomasz Osiński Wójt Gminy Wręczyca Wielka odebrał wsparcie finansowe w kwocie 200 000 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na wymianę źródeł ciepła oraz modernizację CO i COW oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w przedszkolu w Truskolasach.

Warto podkreślić, że Gmina Wręczyca Wielka jest jedną z pierwszych gmin, która bierze udział w tym pilotażowym programie antysmogowym.