GMINA WRĘCZYCA WIELKA WPROWADZA PROGRAM „DOBRY START 2000 PLUS”

Z inicjatywy Wójta Gminy Wręczyca Wielka Tomasza Osińskiego w naszej gminie powstał nowy program jednorazowej pomocy udzielanej z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Program został zatwierdzony przez Radę Gminy podczas jej posiedzenia w grudniu ubiegłego roku.

Z programu Dobry Start 2000 Plus mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wręczyca Wielka mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę finansową.

Warunkiem przystąpienia do programu jest urodzenie dwojga lub więcej ich dzieci podczas jednego porodu w wysokości 2.000,00 zł na każde urodzone żywe dziecko. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XXIII/227/20 z 30.12.2020 r. zapomoga przysługuje matce lub ojcu dzieci bez względu na ich dochód, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci stale zamieszkuje na terenie Gminy Wręczyca Wielka przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem się dzieci i w dniu złożenia wniosku o zapomogę.

Warunkiem przyznania jednorazowej zapomogi jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w terminie do 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje i wniosek do pobrania w załącznikach poniżej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy, ul. Sienkiewicza 1, Wręczyca Wielka, tel/fax: 34/319 24 66, tel: 34/317 03 31 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gopswreczycawielka.pl

Link do uchwały
  Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/plik,20210105134733,227.pdf