Granty do 15 tys. zł na zajęcia edukacyjne dla dzieci z małych gmin

„Na dobry początek” – granty do 15 tys. zł na zajęcia edukacyjne dla dzieci z małych gmin

 

Do 31 maja br. można składać wnioski w konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek”. Dofinansowanie w wysokości do 15 tys. zł na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci z miejscowości liczących do 25 tys. mieszkańców otrzyma 30 najlepszych projektów.

W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki publiczne, domy kultury, fundacje oraz stowarzyszenia. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu związanego z realizacją projektu. W ramach grantu można również sfinansować szkolenia doskonalące warsztat pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu (jego koszt nie może przekraczać 4 tys. zł brutto).

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej w wieku 3-9 lat i powinna polegać na wprowadzeniu nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

Druga ścieżka obejmuje dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej i jej celem jest umożliwienie im dostępu do edukacji.

Wnioski konkursowe należy składać za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl w terminie do 31 maja br. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 8 września br. Wybranych zostanie maksymalnie 30 projektów z dofinansowaniem do 15 tys. zł.

Realizacja projektów (przez minimum 120 dni) powinna nastąpić w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Więcej o programie można przeczytać na Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTEJ STRONIE. Regulamin konkursu jest dostępny w formie załącznika pod tym tekstem.