INFORMACJA

Informujemy, iż 8 sierpnia br. inkasent będzie pobierał opłatę za usługi dostawy wody i odprowadzanie nieczystości we Wręczycy Wielkiej na ul. Szkolnej (bloki) oraz na ul. Strażackiej.