INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W związku z licznymi pytaniami oraz komentarzami dotyczącymi bezdomnych zwierząt informujemy, iż zwierzęta te (najczęściej są to psy) w większości przypadków mają swoich właścicieli. Ich chwilowa bezdomność to głównie nie odpowiednie dopilnowanie ich przez właściciela.

Do zadań gmin należy odławianie bezdomnych zwierząt, które muszą mieć zapewnioną opiekę w schronisku.

W przypadku gdy właściciel psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. (34) 377 84 21 bądź na Policję – tel. 997 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Zwierzę bezdomne zgodnie z ustawą to takie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone, a nie ma możliwości ustalenia właściciela. Przy zgłoszeniu takiego zwierzęcia, którego właściciel nie jest znany, należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.

Po przyjęciu zgłoszenia gmina podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia gmina zleci podmiotowi, z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, wyłapanie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska.

Gmina Wręczyca Wielka podobnie jak wiele innych gmin podejmuje dodatkowe działania. W związku z licznymi zawiadomieniami o błąkających się zwierzętach, publikujemy zdjęcia na naszych stronach internetowych oraz mediach społecznościowych. Najczęściej te zwierzęta przetrzymywane są przez kilka dni u ludzi dobrej woli, którzy je znaleźli. Po publikacjach tych właściciele w większości przypadków znajdują i odbierają swoje zwierzęta. Pozwala to uniknąć wysokich kosztów, jakie spadłyby na właściciela, jeśli zwierzę trafiłoby do schroniska. Jeżeli natomiast zwierzę nie znajdzie właściciela, trafia ono niestety do schroniska.

Informacje o zaginionych zwierzętach są najczęściej udostępnianymi przez Państwa postami w mediach społecznościowych, co pozwala na naprawdę szerokie rozprzestrzenianie się informacji, za co serdecznie dziękujemy.

Apelujemy więc o sprawowanie prawidłowej opieki nad zwierzętami, ponieważ może ona obniżyć „bezdomność” zwierząt. Warto się również dobrze zastanowić zanim podejmiemy decyzję o przygarnięciu zwierzęcia, czy jesteśmy na nie gotowi. W podjęciu takiej decyzji mogą pomóc na przykład różnego rodzaju akcje i dni otwarte organizowane przez schroniska, gdzie można m.in. wyprowadzić psa na spacer, czy zorganizować mu opiekę tymczasową.