Informacja dla Mieszkańców sołectw Czarna Wieś, Nowiny, Piła Pierwsza, Truskolasy I