INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY GAZOCIĄGU

Zgodnie z wiadomością przekazaną przez Firmę STALPROFIL S.A., dotyczącą budowy gazociągu w Gminie Wręczyca Wielka informujemy, że w/w prace rozpoczną się 17 maja br. od ul. Długiej we Wręczycy Małej.

 

Jednocześnie informujemy, iż gmina nie jest inwestorem. Gmina jedynie przekazuje od wykonawcy robót informacje, które służyć mają ułatwieniu w przemieszaniu się.