INFORMACJA GOPS - STYPENDIUM SZKOLNE 2023 / 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przypomina, że do 15 września 2023 r. w pokoju nr 32 w siedzibie GOPS przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego to 600 zł na osobę w rodzinie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.gopswreczycawielka.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne/

lub numerem telefonu 34 319 24 66