INFORMACJA O MIEJSCU DO PROWADZENIA HANDLU

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje rolników i ich domowników o wyznaczeniu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty godzinach od 6.00 do 12.00. Wyznaczony plac znajduje się we Wręczycy Wielkiej pomiędzy ul. Szkolną, Strażacką i Sienkiewicza (dojazd od ul. Szkolnej i od ul. Strażackiej – mapa w załączeniu uchwały).

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu znajduje się w załączniku uchwały.