Informacja o stypendiach Wójta

Wójt Gminy Wręczyca Wielka przyznał stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok szkolny 2021/2022. W dniu 6 października o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów. Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z rodzicami/opiekunami.

 

Ze względu na dużą ilość wniosków oraz ograniczone środki zabezpieczone w budżecie Gminy Wręczyca Wielka stypendia przyznano w wysokości:

 

- 500 zł za osiągnięcia indywidualne na szczeblu międzywojewódzkim, krajowym, międzynarodowym w konkursach i zawodach niekomercyjnych ( tzn. nieodpłatnych ) oraz za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty

 

- 100 zł za pozostałe osiągnięcia, tj. osiągnięcia w konkursach komercyjnych oraz osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim.

 

Poniżej załączamy listę laureatów. Przekazanie środków finansowych nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do 15 listopada br.