INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Zgodnie z pismem Firmy PORR S.A – wykonawcy prac linii kolejowej - informujemy, że w miejscowości

Bieżeń dniu 11 listopada br. zostaną zamknięte przejazdy kolejowe w ciągu ulic Zielonej i Ogrodowej.

Informujemy, iż przejazdy te nie będą zamknięte jednocześnie, tzn. że w przypadku zamknięcia jednego przejazdu drugi, pozostanie otwarty.