„JEZIORO DLA DZIECI” DOFINANSOWANIE DLA STOWARZYSZENIA POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - OKRĘG CZĘSTOCHOWA

Wójt Gminy Tomasz Osiński spotkał się ze skarbnik Koła PZW Jezioro Sabiną Miką w celu podpisania umowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

 

Środki finansowe zostaną wykorzystane na przeprowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży. Zawody zrealizowane będą na zbiorniku specjalnym koła PZW „Jezioro” w Jeziorze. Grupę docelowa stanowić będą dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat z terenu Gminy Wręczyca Wielka.

 

Łącznie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku dla wszystkich wnioskujących oferentów przeznaczono 240 000 zł.