WZROST POBORU WODY

W związku z przedłużającym się okresem upałów w trosce o właściwą jakość wody, która ma być przede wszystkim wodą pitną i służyć do celów socjalno -bytowych Wójt Gminy Wręczyca Wielka zwraca się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie używania wody do innych celów. Stwierdzamy, że bezpośrednią przyczyną pogorszania się jakości wody w wodociągu jest wzrost poboru wody w okresie dużych upałów i suszy. Zużycie wody w takich okresach przekracza dwu a nawet trzykrotnie średnie dzienne zużycie wody. Woda jest nagminnie używana przez Mieszkańców do podlewania upraw, trawników, napełniania basenów i innych celów niebędących celami socjalno-bytowymi. Przypominamy również o zakazie pobierania wody z hydrantów do innych celów niż p.poż. zagrożone karą administracyjną.