Mistrzostwa Tenis Stołowy

VI Mistrzostwa OSP Gminy Wręczyca Wielka w tenisie stołowym o Puchar Prezesa Gminnego OSP

Termin i miejsce: 18 marca 2018 r. (niedziela) w remizie OSP w Grodzisku
 Organizatorzy: Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej, OSP Grodzisko
 Program minutowy, kategorie:

chłopcy / mężczyźni

godz. 14.00 16 lat i młodsi ur. 2002 i młodsi ( kat. drużyny młodzieżowe )
godz. 14.30 od 17 lat do 30 lat ur. 2001 - 1988
godz. 16.00 od 31 do 45 lat ur. 1987 - 1973
godz. 16.45 od 46 do 100 lat ur. 1972 i starsi

dziewczęta / kobiety

godz. 15.30 16 lat i młodsze ur. 2002 i młodsze ( kat. drużyny młodzieżowe )
godz. 17.00 od 17 do 100 lat ur. 2001 i starsze
godz. 18.30 uroczysta dekoracja

Uczestnictwo:
Prawo startu mają członkowie struktur OSP gminy Wręczyca Wielka. Do 4 zawodników /-czek w danej ( każdej ) kategorii z każdej OSP. Turniej odbywa się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn

Zgłoszenia, losowanie:
15 min. przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej. System gry ,,do dwóch przegranych” oraz ,,każdy z każdym” przy 5 zaw. i mniej w danej kategorii. 5 min. przed rozpoczęciem danej kategorii - losowanie

Nagrody: miejsca: I - III ; statuetki i dyplomy I - IV ; nagrody rzeczowe

Turniej odbędzie się na 5 stołach zgodnie z przepisami PZTS.
Należy posiadać strój sportowy, obuwie zamienne i własną rakietkę