Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji nr 6/2021 z dnia 8 października 2021 r., znak IFXIII.747.25.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 specustawy gazowej, tj. ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia fi450PE w ramach zadania "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck"