Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) ograniczenie pracy polegające na wyznaczeniu strefy bezpośredniej obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka zostaje zniesione z dniem 7 czerwca 2021r.

 

Praca urzędu będzie się odbywać z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i mieszkańcom.

 

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa proszę, o ile to możliwe, o załatwianie wszelkich spraw urzędowych za pośrednictwem poczty, telefonicznie nr - (34) 317-02-45, (34) 317-02-27, bądź za pomocą środków elektronicznych (drogą mailową – [email protected], poprzez ePUAP).

 

 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Tomasz Osiński