Olimpiada przedszkolna i otwarcie placu zabaw w Kalei

W III Gminnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków I miejsce zdobyło Przedszkole w Kalei, II miejsce Przedszkole we Wręczycy Wielkiej, a III miejsce Przedszkole w Pile Pierwszej. Wszystkim drużynom oraz uczestnikom olimpiady gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów. Każdy uczestnik otrzymał medal, a przedszkola nagrody rzeczowe i dyplomy oraz puchary wypełnione po brzegi słodkościami.

30 maja 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei odbyła się III Gminna Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków. Celem imprezy było przede wszystkim zintegrowanie grup przedszkolnych z naszej gminy oraz zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej. Do udziału w olimpiadzie sportowej zgłosiły się zaproszone przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu naszej gminy.

Przy tej okazji odbyło się także Wielkie Otwarcie Placu Zabaw przy szkole w Kalei. Symboliczny akt otwarcia, a dokładnie oddania do użytku Placu Zabaw nastąpił na samym wstępie. Wójt Gminy Tomasz Osiński, Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant, Dyrektor Delegatury w Częstochowie pani Alicja Janowska, Zastępca Starosty pani Zdzisława Kall przecięli wstęgę i oficjalnie otworzyli plac. Następnie pierwsi odważni wypróbowali wyposażenie placu. Kolejnym punktem otwarcia była krótka część artystyczna. Dzieci z grup przedszkolnych przedstawiły scenkę, układ taneczny oraz zaśpiewały piosenkę. Teraz pozostaje tylko radość z zabawy na Nowym Placu Zabawa.