„Pieniądze szczęścia nie dają, ale...”

19 kwietnia 2021 roku w Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach odbyła się debata pod hasłem „Pieniądze szczęścia nie dają, ale...” w ramach programu „Złote Szkoły NBP”, realizowanego wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Wydarzenie odbyło się na platformie Teams Microsoft i wzięło w nim udział 245 osób.

Spotkanie trwało dwie godziny i zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszej części członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej przedstawili sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, ponieważ w/w szkole młodzież uczestniczyła w 13 spotkaniach z ekspertami z ZUS, programu BAKCYL, PKO BP, NBP i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, którzy w ciekawy sposób przybliżyli uczniom wiedzę dotyczącą finansów i bankowości. Odbyło się również spotkanie z lokalnym biznesmenem, który opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z założeniem i rozwojem firmy, która odniosła znaczący sukces. Przedstawiono także relacje z warsztatów prowadzonych przez prawnika z zakresu praw konsumenckich.

W drugiej części uczestniczący w spotkaniu podjęli dyskusję, która była związana z hasłem przewodnim spotkania. Dyskutowano na temat tego, czy młodzież już od najwcześniejszych lat powinna zaprzątać sobie głowę sprawami finansów, zakładaniem kont bankowych czy ubezpieczeniami, jak również, czy w ogóle warto oszczędzać a jeśli tak, to na co? Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto oszczędzać, chociażby po to, żeby mieć pieniądze na realizację swoich marzeń lub na tzw. czarną godzinę.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy zostali poproszeni do uzupełnienia na platformie Mentimeter hasła przewodniego „Pieniądze szczęścia nie dają, ale...”. Najczęściej padającą odpowiedzią było, że pieniądze szczęścia nie dają, ale są potrzebne i nie da się bez nich żyć. Cała debata była ciekawa i pouczająca oraz przebiegała w miłej atmosferze, a uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem.