Posiłek w szkole i w domu

Gmina Wręczyca Wielka w 2022 roku pozyskała i wykorzystała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Wsparcie finansowe wyniosło:

 

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

80 000 zł kwoty dotacji rządowej

25052,49 zł wkład własnego Gminy Wręczyca Wielka

w sumie 105 052,49 zł;

 

2) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

79776 zł kwoty dotacji rządowej

19944 zł wkład własnego Gminy Wręczyca Wielka

w sumie 99 720 zł.

 

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni, zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków oraz ich remont. Dzięki programowi usprawniono pracę kuchni, wzbogacono jadłospis oraz objęto żywieniem kolejnych uczniów.