PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Gmina Wręczyca Wielka w dniu 01 lipca 2021r. podpisała aneks do zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka będą mogli uzyskać informację na temat programu oraz składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Informacje o programie, pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie, złożenie przedmiotowych wniosków odbywać się będzie wyłącznie we wtorki w godz. 9:00-15:00 oraz w czwartki w godz. 9:00-14:00.

W pozostałych dniach punkt konsultacyjno – informacyjny nieczynny.

 

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Więcej informacji pod adresem: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://czystepowietrze.gov.pl/
Poniżej przydatne linki:
Portal Beneficjenta: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu
Kalkulator obliczania grubości izolacji:Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator dotacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Dane o wdrażaniu Priorytetowego Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Wręczyca Wielka.
Stan na dzień 30.09.2022 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 797
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 340
Kwota wypłaconych dotacji (zł) - 3 937 054,22zł.