PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Gmina Wręczyca Wielka w dniu 01 lipca 2021r. podpisała aneks do zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka będą mogli uzyskać informację na temat programu oraz składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Informacje o programie, pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie, złożenie przedmiotowych wniosków odbywać się będzie wyłącznie we wtorki w godz. 9:00-15:00 oraz w czwartki w godz. 9:00-14:00.

W pozostałych dniach punkt konsultacyjno – informacyjny nieczynny.