Sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W tym tygodniu Wójt Gminy Tomasz Osiński uczestniczył w sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Z uwagi na pandemię spotkanie odbyło się w formule zdalnej. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu samorządowców z całego regionu.

 

Podczas sesji dużo uwagi poświęcone zostało kwestiom energetycznym. Delegaci z gmin i powiatów członkowskich przyjęli stanowiska w sprawie:

- wyzwań sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego;

- sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy odbiorców, jakimi są jst.

 

W przyjętym stanowisku przypomniano, że jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego odpowiadają za lokalne bezpieczeństwo energetyczne, jakość życia mieszkańców oraz prawidłową realizację zadań publicznych.