STOP WYPALANIU TRAW

Wiosna to okres, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Związane jest to z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński przypomina, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji. Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje, tj. na podstawie kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić do 5000 złotych lub na podstawie kodeksu karnego - kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.