STYPENDIA WÓJTA GMINY – NOWY REGULAMIN

Rada Gminy Wręczyca Uchwałą Nr XLIX/390/23 z dnia 28 lutego 2023 roku przyjęła nowy „Regulamin przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiów Wójta Gminy Wręczyca Wielka”. Tym samym poprzednia uchwała i regulamin utraciły moc prawną. Zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania regulaminu do zapisów Ustawy o systemie oświaty.

Zainteresowani powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- stypendia przyznaje się uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka,
- stypendia przyznawane są w czterech kategoriach (dokładne kryteria w tabeli poniżej),
- stypendia przyznawane są za osiągnięcie w trakcie roku szkolnego 2022/2023 tj. za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.,
- wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka do 10 września.

W załączeniu uchwała rady gminy z nowym regulaminem, formularz wniosku o przyznanie stypendium oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wątpliwości można kontaktować się Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych: 34 317 00 22 lub 785 937 891.

Tabela