Stypendium Wójta za osiągnięcia ...

Stypendium Wójta Gminy jest formą wsparcia rozwoju uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka, którzy dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają znaczące sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub sportu, a także godnie ją reprezentują i promują.

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka, zawierająca „Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka”.