SZKOŁY Z NASZEJ GMINY Z DOFINANSOWANIEM

Wczoraj, 5 czerwca w Ogrodzieńcu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Zielona Pracownia. Wójt Gminy Wręczyca Wieka Tomasz Osiński razem z Dyrekcją oraz uczniami szkoły z Truskolasów odebrali maksymalne dofinansowanie na utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych.

 

Szkoła otrzyma 48 000,00 zł na Zieloną Pracownię w SP im. S. Ligonia w Truskolasach na projekt pn „Badacze przyrody”.

 

W tym roku dofinansowanie w ramach rozstrzygnięcia konkursu EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ otrzymała również Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.

Szkoła we Wręczycy Wielkiej będzie realizować projekt pn.” Wręczyckie strefy przyrody”. Na zadanie to otrzymała maksymalne wsparcie w wysokości 70 000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy utworzenia na terenie należącym do placówek oświatowych przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych.