UWAGA MIESZKAŃCY! CHCĄ SKONTROLOWAĆ PIEC? TO MOGĄ BYĆ OSZUŚCI !

W związku z licznymi zapytaniami jakie otrzymaliśmy od Państwa na temat przychodzących do Państwa domostw osób twierdzących, że wykonują z polecenia Wójta czy Gminy kontrole pieców informujemy, iż Gmina w chwili obecnej takich kontroli nie prowadzi, i nie zleciła tej usługi firmie zewnętrznej. Wszelkie sytuacje budzące niepokój prosimy zgłaszać na Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej tel. 47 858 26 12.

 

Przypominamy! Kontrole może przeprowadzić jedynie osoba posiadająca wydane przez Wójta upoważnienie. Kontroler powinien posiadać również legitymację służbową. Żeby sprawdzić, czy dana osoba nie podszywa się pod kontrolera, wystarczy ją wylegitymować, bądź zadzwonić do instytucji lub urzędu, na który kontroler się powołuje.

 

Jednocześnie informujemy, że nie są stosowane przez tutejszy urząd powiadomienia SMS o dokonywaniu płatności.

 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o tego typu niebezpieczeństwach osobom starszym i samotnie zamieszkujących.